Personal Assistant

Sylt biedt een oplossing voor de werkdruk waar elke MKB-er en ZZP-er mee te maken kan krijgen. Wij begrijpen wat er gedaan moet worden en nemen waar mogelijk werk uit handen.

Door het aanbrengen van structuur in de dagelijkse gang van zaken, het bewaken van de agenda, behandelen van in- en uitgaande post en emails, plannen, coördineren en zorgen voor een adequate follow-up, scheppen wij rust.

Daarnaast voelen wij ons verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van diverse projecten en voor het verwerken van rapportages, het notuleren en de follow-up van diverse vergaderingen.

U kunt ons tevens inzetten voor diverse organisatorische en coördinerende werkzaamheden, waaronder o.a. het regelen en boeken van reizen en accommodaties en de verzorging van (interne) evenementen.