Nieuwe wetgeving voor MKB

Ondernemers opgelet! Sinds 1 januari 2022 hebben mkb’ers te maken met nieuwe wetten en regels. Zo moeten alle bedrijven hun rookruimtes sluiten. Ook is er een aantal veranderende regels die duurzaamheid stimuleren. Zo kun je gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) als je investeert in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarnaast is de belasting op dieselauto’s en benzineauto’s (bpm) omhoog gegaan.

Dit zijn de veranderingen in 2022:

 

STAP-budget vervangt aftrek studiekosten

De overheid introduceert het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). STAP vervangt de privé-aftrekpost voor studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Met het STAP-budget kunnen werkzoekenden en werkenden in loondienst zichzelf blijven ontwikkelen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar. Een STAP-budget aanvragen kan naar verwachting vanaf 1 maart 2022 via UWV. Je kunt als werkgever je personeel wijzen op de mogelijkheid om zelf STAP aan te vragen. Ook trainingsbureaus kunnen hun cursisten informeren over het STAP-budget. Tot 1 januari 2022 zijn studiekosten nog privé aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Voor ondernemers die zakelijke studiekosten aftrekken van de winst verandert er niets. Ook kunnen werkgevers nog steeds onbelast studiekosten vergoeden aan hun werknemers, via gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling (WKR).
Ontdek meer subsidies voor scholing.

 

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Ga je beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht je te melden bij de inspectie voor de Gezondheidszorg. Pas daarna kan je starten met het verlenen van zorg.

Je wordt gevraagd informatie te geven over bijvoorbeeld de verwachte startdatum, vormen van zorg en of er een klachtregeling is. Als nieuwe zorgaanbieder kun je je nu aanmelden bij het CIBG.

 

Cadeaubon minimaal 2 jaar geldig

Verkoop je cadeaubonnen? De wettelijke minimale geldigheidsduur is van 1 naar 2 jaar gegaan. Consumenten krijgen zo langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken.

De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen. De regel geldt voor zowel online als hardcopy cadeaukaarten. Het maakt niet uit wie de cadeaubon heeft gekocht.

 

Afscherming woonadressen Handelsregister

Sinds 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

De adressen die vermeld staan als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Dit is ook het geval als het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.

 

Alleen Euro 6- en elektrische vrachtwagens in milieuzone

Sinds 1 januari 2022 mag je alleen met dieselvrachtauto’s met emissieklasse 6 en elektrische trucks de milieu zone voor vrachtauto’s inrijden. Dit geldt ook voor autobussen wanneer een gemeente de milieuzone ook laat gelden voor autobussen. Vrachtauto’s op diesel met emissieklasse 4 en 5 hebben geen toegang meer tot milieuzones. Er zijn nu in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. De gemeente Haarlem voerde op 1 januari 2022 ook een milieuzone voor vrachtauto’s in.

Heb je een voertuig dat rijdt op een andere brandstof dan diesel dan mag je altijd de milieuzones inrijden.

 

Rookruimtes moeten dicht 

Alle bedrijven met een rookruimte moesten deze per 1 januari 2022 sluiten. Sinds deze datum zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar mensen komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid volledig rookvrij. Sinds juli 2021 waren rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen al verplicht gesloten.

 

Verbod op sigarettenautomaten 

Heb je een café of restaurant? Sigarettenautomaten die klanten zelf kunnen bedienen, zijn sinds 1 januari 2022 op de meeste plekken verboden. Je moest tabaksautomaten verwijderen of buiten werking stellen.
In horecagelegenheden zonder alcoholvergunning, verkooppunten en tabaksspeciaalzaken zijn automaten onder voorwaarden nog wel toegestaan.
Verkoop van sigaretten achter de bar bij horecagelegenheden met een alcoholvergunning was al verboden op grond van de Alcoholwet.

 

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

Gebruik je de auto van de zaak ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak is in 2022 gestegen van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.

 

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Heb je een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? De overheid wil bedrijven met lagere winsten minder belasten. Per 1 januari 2022 is de eerste schijf van de vennootschapsbelasting  (vpb) aangepast. Daardoor valt een groter deel van je winst onder het lage vpb-tarief. Je betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat was 245.000 euro. Alles boven 395.000 euro blijft met 25% belast.

 

Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak én je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek.

De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag.

 

Belastingvrijstelling TVL en TOGS 

Tijdens de coronacrisis heb je wellicht gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS). Per 1 januari 2022 zijn deze reeds ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek  (MIA). Hiermee mag je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Je betaalt dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. MIA is een aanvulling op de reguliere afschrijving.

Bron: KVK