vertrouwenspersoon

SASKIA RILL

De noodzaak van een vertrouwens­persoon

De veiligheid op de werkvloer, het is een hot topic in de media. Volgens de Arbowet hebben alle werkgevers de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Uit onderzoek blijkt echter dat 22 procent van de werkenden te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en 40 procent met verbale agressie op het werk.

Momenteel wordt er gewerkt aan een versneld wetsvoorstel om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen in een bedrijf met meer dan tien medewerkers. Bij een stemming op 23 mei 2023 sprak een meerderheid van de Tweede kamer zich hiervoor uit.

Wij kunnen jou als werkgever helpen om aan de wettelijke verplichting van een veilige werkomgeving te voldoen. En je daarnaast helpen om verzuim als gevolg van grensoverschrijdend gedrag te verminderen. In het belang van je medewerkers én je bedrijf. 

Via ons kun je een abonnement afsluiten, waarmee jouw medewerkers altijd toegang hebben tot onze gecertificeerde vertrouwenspersoon Saskia Rill. Zij helpt jou bovendien met het hele proces eromheen.

Wat is een vertrouwens­persoon?

Een vertrouwens­persoon is iemand met wie de werknemers van een bedrijf vertrouwelijk kunnen spreken over ongewenste omgangsvormen, of over het niet integer handelen van collega’s. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van ongewenst gedrag:

  • Pesten
  • Agressie
  • (Seksuele) intimidatie
  • Discriminatie

Wat doet een vertrouwens­­persoon?

De vertrouwens­persoon is in eerste instantie het luisterend oor voor medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag. De vertrouwens­persoon zal altijd proberen om een oplossing te vinden in de informele sfeer, zodat een officiële klacht kan worden voorkomen. Als dit niet het geval blijkt te zijn, zal de vertrouwenspersoon de melder informeren over andere mogelijkheden en hem of haar daarin verder begeleiden. Denk hierbij aan het doorverwijzen naar een  mediator, een klachtenprocedure of het aan de orde stellen bij een leidinggevende.

De ver­trou­wens­­persoon heeft drie hoofdtaken: het informeren van medewerkers over zijn of haar werkwijze, het opvangen en begeleiden van melders van ongewenst gedrag en het adviseren van de directie over signalen en knelpunten betreft ongewenst gedrag.

De voor­delen van een ver­trouwens­persoon voor de werknemer

Als een medewerker op het werk iets onacceptabels overkomt, is het heel lastig om naar hr, een leidinggevende of de werkgever te stappen. Een werknemer is immers van hen afhankelijk voor zijn of haar positie en het voelt misschien als klikken of verraad. Daarbij zullen leidinggevenden of hr-medewerkers direct actie moeten ondernemen als zij iets horen dat niet door de beugel kan. Een Vertrouwenspersoon daarentegen luistert zonder oordeel naar de werknemer en kan vertrouwelijkheid beloven. Hij of zij onderneemt niets zonder de toestemming van de medewerker. Dit maakt de stap naar een vertrouwenspersoon heel klein.

Bij grote organisaties is het meestal wenselijk om een interne vertrouwenspersoon te hebben. Bij kleinere bedrijven heeft een externe vertrouwenspersoon de voorkeur.

De voor­delen van een ver­trou­wens­persoon voor de werkgever

Vertrouwenspersonen kunnen de werkgever voorlichting geven over preventie van ongewenst gedrag. In samenspraak met medewerkers en directie kunnen zij een gedragscode en een protocol opstellen. Dit geeft duidelijkheid voor iedereen. Vertrouwenspersonen kunnen de informatie over incidenten geanonimiseerd bundelen en teruggeven aan de directie.

De voor­delen van een externe vertrouwens­persoon

Een vertrouwenspersoon van buitenaf is objectief, staat los van belangverstrengeling, is laagdrempelig en blijft beschikbaar. Dit in tegenstelling tot een interne medewerker die vooroordelen en persoonlijke belangen kan hebben, en bovendien een nieuwe werkgever kan vinden. Door de externe vertrouwenspersoon te introduceren in het bedrijf en op te nemen op het intranet of de website van het bedrijf, is de vertrouwenspersoon makkelijk vindbaar voor iedereen.

Als je als werkgever geen gedragscode of protocol hebt op het moment dat er problemen zijn, is de conclusie al gauw dat je er onvoldoende aan hebt gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan delf je als werkgever vrijwel altijd het onderspit.

Persoonlijke ervaring

Onze gecertificeerde vertrouwenspersoon Saskia Rill besloot de opleiding tot vertrouwenspersoon te volgen na een persoonlijke ervaring. Een collega kwam naar haar toe voor hulp, na een zeer onaangename ervaring met een andere collega. Maar dat gebeurde pas op het moment dat de zaak al was geëscaleerd. Saskia: “Het voorval leidde tot veel commotie binnen en buiten de organisatie, en tot een peperduur onderzoek. Ik realiseerde me achteraf dat veel ellende had kunnen worden voorkomen, als mijn collega eerder met een vertrouwenspersoon had kunnen praten. Een vertrouwenspersoon kan zaken als ziekmeldingen, burn-outs, rechtszaken, reputatieverlies en personeelsverloop voorkomen. Van de aanwezigheid van een gedragscode en een vertrouwenspersoon gaat al een preventieve werking uit.”

Externe vertrouwens­persoon inhuren

Via Sylt Support is het mogelijk om Saskia Rill in te huren als gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon. We bespreken graag met je waar in jouw bedrijf behoefte aan is. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een abonnement:

  • tot 10 medewerkers: € 250,00 per jaar;
  • tot 20 medewerkers: € 450,00 per jaar;
  • vanaf 20 medewerkers: kosten op maat.

Inbegrepen in het abonnement:

  • een informatiesessie aan de directie over de rol van de vertrouwenspersoon;
  • jaarlijks een geanonimiseerde rapportage voor het jaarverslag;
  • continue telefonische beschikbaarheid van onze geaccrediteerde vertrouwenspersoon Saskia Rill voor medewerkers van het bedrijf.

Wil je meer weten ?

over wat een vertrouwenspersoon voor jou kan betekenen, of wil je een afspraak maken hierover? Neem dan contact met ons op